National Influenza Center of Mongolia, Томуугийн Үндэсний төв - Нүүр Skip to content
НүүрБидний тухайТомуугийн тандалтЦар тахлын бэлэн байдалМэдээТҮЗСудалгаа, шинжилгээТодорхойлолтуудЗөвлөлгөөХолбоо барих

Хайлт

Нэвтрэх Хэсэг


Нууц үгээ алдсан уу?


 Манай мэдээг ашиглахдаа Томуугийн Үндэсний Төвийн вэб-сайтаас (www.flu.mn) авсан тухайгаа ишлэл хийж байхыг хүсэе.

Томуугийн Үндэсний Төв

Та энэ цэсэнд: Нүүр

Тандалтын мэдээ - 2015 оны 12дах 7 хоног (2015 оны 3 сарын 16-22 хүртэл)
Бичсэн А.Бурмаа, Б.Дармаа, Б.Ганцоож, Ч.Уртнасан, Б.Цэрэндулам   
Пүрэв, 2015 оны 03 сарын 26

1. Өвчлөлийн тандалт

1.1. ТТӨ-ий амбулаторын өвчлөл


Зураг 1.1.1. Улсын хэмжээнд

Дэлгэрэнгүй...
 
Сэлэнгэ аймгийн Томуугийн харуулдан тандалтын нэгжүүдэд дэмжлэгт хяналт хийсэн тухай
Бичсэн Д.Оюунгэрэл   
Баасан, 2015 оны 03 сарын 27

2015 оны 3-р сарын 16-19-ны өдрүүдэд ХӨСҮТ, ТҮТ-ийн халдвар судлагч их эмч, Нийгмийн эрүүл мэндийн магистр Д.Оюунгэрэл, ХӨСҮТ-ийн Халдвартын Клиникийн Сэхээн амьдруулах, эрчимт эмчилгээний тасгийн их эмч М.Уранчимэг нар Сэлэнгэ аймгийн Томуугийн Харуулдан Тандалтын Нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд дэмжлэгт хяналт хийж, ажлын байран дээр сургалт зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөлгөө өгч ажиллалаа.

Тус дэмжлэгт хяналтаар Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд, Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тасаг, Статистик мэдээллийн тасгуудын томуугийн тандалтын үйл ажиллагааг тусгай асуумж бүхий үнэлгээний хуудсын дагуу, ЭМС-ийн 2014 оны 358 тоот тушаалын талаархи эмч, сувилагч нарын мэдлэгийг бэлтгэсэн асуумжийн дагуу үнэлэн, сайдын тушаалын дагуу авч хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаатай танилцан, томуугийн мэдээ, сорьц өгөлтийг сорьцын журнал болон төвд явуулсан материалуудтай тулган газар дээр нь шалган зааварчилж, мэргэжил арга зүйн зөвлөлгөө өгч ажиллалаа. ЭМС-ын 2014 оны 358 тоот тушаал, томуугийн тандалтын тогтолцоо, томуугийн тандалтын мэдээ мэдээллийг хэрхэн ашиглах, сорьц авалт, хадгалалт, тээвэрлэлт болон томуу өвчний үед гарах хүндрэлийн талаар эмч, сувилагч, бага эмч бүхий 40 хүнд нэг өдрийн сургалт зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй...
 
Өмнөговь, Дундговь аймгийн ТХТН-үүдэд дэмжлэгт хяналт хийсэн тухай мэдээлэл
Бичсэн А.Амбасэлмаа   
Пүрэв, 2015 оны 03 сарын 26

2015 оны 3-р сарын 18-22-ны өдрүүдэд Дундговь, Өмнөговь аймгийн Томуугийн Харуулдан Тандалтын Нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд дэмжлэгт хяналт хийж, зааварчлага зөвлөмж өгч ажиллав.

ХӨСҮТ-ийн Тандалт Судалгааны Албаны дарга А.Амбасэлмаа, ХӨСҮТ-ийн Халдвартын клиникийн Чанарын Албаны дарга О.Сумъяа дээрх аймгуудад ажиллав. ТТӨ-ий амбулатори ба эмнэлэгт суурилсан тандалтыг өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд, Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхэд, дотор, халдвартын тасгууд, статистик мэдээллийн нэгжүүдэд тандалтын үйл ажиллагаа, томуугийн мэдээ, сорьц өгөлтийг сорьцын журнал болон төвд явуулсан материалтай тулган газар дээр нь шалган зааварчилж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Тандалтын нэгжийн эмч, сувилагч, хүүхдийн эмч нарт АЗХХ-ын үеийн оношилгоо эмчилгээ, Эрүүл Мэндийн Сайдын 358 тоот тушаалыг хэрэгжүүлэх, томуугийн дэгдэлтийн үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар аймаг тус бүрт 30 хүний нэг өдрийн сургалт зохион байгуулав.

Дундговь, Өмнөговь аймгуудын ТХТН-ийн эмч мэргэжилтнүүд томуугийн мэдээ өгөлт, сорьц авах, хадгалах, хүргэх ажлыг хийж сурч, хэвшсэн ба үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон байна. Харин дэгдэлтийн үед сайдын тушаалын дагуу авч хэрэгжүүлэх тал дээо анхаарч ажиллахыг зөвлөв.


Зураг 1. ХӨСҮТ-ийн Тандалт Судалгааны Албаны дарга А.Амбасэлмаа Өмнөговь аймгийн Энхийн хүслэн өрхийн ЭМТ-ийн ТХТН-ийн үйл ажиллагаанд дэмжлэгт хяналт хийж байна.

Дэлгэрэнгүй...
 
Сүхбаатар, Хэнтий аймагт дэмжлэгт хяналт хийсэн тухай мэдээлэл
Бичсэн Ч.Уртнасан   
Мягмар, 2015 оны 03 сарын 24

Томуугийн харуулдан тандалтын нэгжүүдэд дэмжлэгт хяналт хийж, сургалт зохион байгуулах зорилгоор ХӨСҮТ-ийн зөвлөх Н.Цэнд, ТҮН-ийн их эмч Ч.Уртнасан нар 2015 оны 3-р сарын 9-14-ны өдрүүдэд ажиллалаа. Энэ хугацаанд аймгийн Эрүүл мэндийн газар, нэгдсэн эмнэлэг, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдээр очин томуугийн дэгдэлтийн үед авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ болон томуугийн тандалтын үйл ажиллагаатай танилцан тусгай асуумжийн дагуу үнэлэн 60 гаран эмч сувилагч нарт ЭМС-ын 358 тоот тушаал, сорьц хадгалах, тээвэрлэх талаар хичээл заалаа. Сүхбаатар аймгийн хувьд тандалтын үйл ажиллагаа сайн явагдаж байна. Харин Хэнтий аймгийн хувьд үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх шаардлагатай байна. Цаашид томуугийн тандалтын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, аудио хуралд оролцох, дотоодын сургалтыг сайжруулах, шаардлагатай тохиолдолд сорьц авах талаар зөвлөмж өгөн ажиллалаа.


Зураг 1. Сүхбаатар аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн даргийн өрөөнд уулзалт хийн, удирдамж танилцуулж байгаа нь

Дэлгэрэнгүй...
 
Улаанбаатар хотын ТХТН-д дэмжлэгт хяналт хийсэн тухай мэдээлэл
Бичсэн Ч.Уртнасан   
Мягмар, 2015 оны 03 сарын 24
Улаанбаатар хот дахь Томуугийн харуулдан тандалтын нэгжүүдийн (ТХТН) үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, сорьц авалтыг нэмэгдүүлэх, сорьцын мэдээллийг цаг хугацаанд нь мэдээллэх, мэдээ цаг хугацаандаа өгөх, аудио хуралд оролцох, Эрүүл мэндийн сайдын 358 тоот тушаалын хэрэгжилтийг үзэн мэргэжил арга зүйн зөвлөмж өгөх зорилгоор ТҮН-ийн тархвар судлагч Ч.Уртнасан, Н.Баянсүрэн, Ч.Баясгалан, Г.Цэрэндолгор, дата менежер Б.Ганцоож нийт 30 нэгжүүдээр 2015 оны 2 дугаар сарын 13-аас 3 дугаар сарын 9-ний өдрүүдэд ажиллалаа. Тандалтаар очсон нэгжүүдийн удирдлага, томуугийн тандалт хариуцсан эмч, сувилагч нартай уулзан үйл ажиллагаатай танилцах, Эрүүл мэндийн сайдын 358 тоот тушаалын хэрэгжилтийг үзэх, дэгдэлтийн үед авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээтэй танилцан мэргэжил арга зүйн зөвлөмж өгөх ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Томуугийн дэгдэлтийн үед ӨЭМТ-үүд уртасгасан цагаар ажиллан, гэрийн эргэлтийг сайжруулан, харьяа хүүхдийн байгууллагад очин урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийн сургалт, сурталчилгааг хийсэн байна. Мөн нэгдсэн эмнэлэгт ор дэлгэн ажиллуулж амбулаторид эмч нэмэн ажиллуулсан байна. Эрүүл мэндийн сайдын 358 тоот тушаалтай танилцсан боловч эмч, сувилагч нарын мэдлэг хангалтгүй байгаа нь бидний авсан мэдлэг сорих тестийн дүнгээс харагдаж байна. Дүүргийн тархвар судлагч нарт ӨЭМТ-ийн үйл ажиллагааг дүгнэх үзүүлэлтэнд томуугийн тандалтын зарим үзүүлэлтийг оруулах, мэдээнд ТТӨ-ийг оруулах шалгуурыг нэг болгох, мэдээг цаг хугацаанд нь өгөх талаар анхаарах зэрэг зөвлөмжийг өгсөн.
 
Томуугийн тандалтын үйл ажиллагаа СБД-ийн “Энхсүндэр” өрхийн эрүүл мэндийн төвд явагдахгүй байгаа буюу мэдээ өгөх, сорьц авах, аудио хуралд оролцох зэрэг ажлууд хийгдэхгүй байна.
 
Аудио хуралд оролцоход тандалтын нэгжүүдэд хүний нөөц болон техникийн талаас бэрхшээлтэй зүйл байгаагүй бөгөөд бүгд оролцох боломжтой байсан.
 
<< Эхлэл < Өмнөх 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дараах > Төгсгөл >>

Үр дүн 1 - 5 - 308

ТАРХАЛТ

ЗӨВЛӨГӨӨ

Томуу Дэлхий дахинд

A(H7N9) вирүст халдвар

Тоолуур

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterөнөөдөр105
mod_vvisit_counterөчигдөр464
mod_vvisit_counterэнэ 7 хоногт569
mod_vvisit_counterэнэ сард16481
mod_vvisit_counterбүгд655547

Одоо сүлжээнд